Vän! i förödelsens stund

Idag stannade min bil mitt i rusningstrafiken på Essingeleden och där mitt i allt kaos med bilar som tutar är allt jag kan tänka på dikten “Vän! i förödelsens stund”. Det är tråkigt tycker jag att så få läser dikter nuförtiden för de är så vackra och kan beskriva ett sinnesmod. De få dikter som är kända bland allmänheten är väl de som används vid begravningar. “Vän! i förödelsens stund” är en fantastiskt dikt som är skriven av Erik Johan Stagnelius som är en av de största svenska poeterna. “Sjung i bedrövelsens mörker: Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.” exakt de raderna kom till mitt huvud då jag satt där och svor för mig själv innan bärgaren kom och jag beställde hem reservdelen på Motortorget. Stagnelius skrev även dramer men de är jag inte så bekant med.

Bilar står tätt vid varandra
Uppslagen bok vid en tekopp

Leave a Reply

Your email address will not be published.